Inscricións

Participar na 5ª edición do Concurso Fotografías pola Igualdade é moi sinxelo:

 1. Cumprimenta todos os campos deste formulario.
 2. Adxunta a fotografía coa que queres participar.
 3. Adxunta a autorización. Descarga aquí o modelo de autorización (podes cubrilo dixitalmente e adxuntalo en formato PDF ou ben imprimilo, cubrilo a man e despois escanear o documento ou sacarlle unha fotografía para adxuntalo no formulario).

Se precisas algunha aclaración, non dubides en contactar coa Federación de ANPAS Compostela.

Alédanos moito saber da túa participación. Moita sorte!

  NOME E APELIDOS DO/A CONCURSANTE (ou concursantes no caso das familias)

  Modalidade pola que te presentas

  Alumno/a dun centro público ... ou nai/pai/titora dun alumno/a dun centro público

  Nome do centro

  Concello do centro

  Nivel de estudos que cursa

  Título da fotografía

  Texto explicativo da fotografía

  Nome do/a pai/nai/titor/a legal no caso do alumnado concursante de educación infantil ou primaria

  Enderezo, CP, localidade e provincia

  Teléfono de contacto

  Correo electrónico de contacto

  Subir fotografía

  Subir autorización

  Descarga aquí o documento de autorización